OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH:

  • uzbrojenia terenów
  • roboty brukarskie
  • obiekty sportowo-rekreacyjne (boiska, korty tenisowe, baseny)
  • obiekty inżynierii wodnej (regulacje rzek i potoków, przepusty drogowe, zbiorniki itp.)
  • roboty ogólnobudowlane i remontowe
  • roboty rozbiórkowe
  • roboty ziemne